Onderwerp van de week

Schepping en vergeven

Twee dingen in het leven die echt iets nieuws teweeg brengen zijn schepping en vergeving: de grote schepping van God, maar ook de kleine schepping van de mens.

Telkens als wij iets goeds of moois doen, geeft dat een nieuwe waarde aan de schepping. Met vergeving is dat ook het geval: de grote vergeving van God en ook de kleine vergeving van mensen onder elkaar.

Schepping en vergeving zijn niet zintuigelijk waarneembaar. De schepping zelf zie je niet. Je ziet alleen het resultaat. De scheppingshandeling zelf is iets dat van binnen zit. Ook vergeving zit van binnen voor dat het naar buiten treedt in woord of gebaar. In schepping en vergeving wordt een grens overschreden. De grens naar een geestelijke werkelijkheid.

Thomas heeft dit aan de lijve ondervonden. Hij wil nog tasten, zien en controleren met zijn zintuigen. Maar hij botst op: ‘Zalig die niet zien en toch geloven.’ De lijfelijke Jezus is voorbij. De verrezen Jezus behoort tot een andere wereld. Eenmaal die grens overschreden, zegt Thomas: ‘Mijn Heer en mijn God!’

Ook voor ons is de weg naar het geloof grensoverschrijdend. Geloven is kijken met andere ogen. Misschien moeten we elkaar eerst vergeven, misschien moeten we eerst echt creatief gaan denken voor dat we in staat zijn om Hem te herkennen als ‘Mijn Heer en mijn God!’

Jan Foesenek, diaken

6 April 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Handen schudden

Handen schudden

Gezond eten, op tijd uitrusten. En, je handen ontsmetten en maskers dragen. Op weg naar de dag dat ik Renske kan leren hoe ze handen moet schudden om zich voor te stellen!

read more
Bijna te mooi om waar te zijn.

Bijna te mooi om waar te zijn.

We maken allemaal wel eens mee dat er iets gebeurt wat bijna te mooi is om waar te zijn. Een droom die uitkomt, de geboorte van een kleinkind. Dat je dát nog mag meemaken! Het is bijna niet te geloven. Misschien knijp je jezelf nog in je arm, om je ervan te overtuigen dat het echt waar is wat je ziet.

read more
In de handen van mensen!

In de handen van mensen!

Dat is de titel van een boek van Peter Schmidt, een bekend bijbelgeleerde in het Nederlands taalgebied. Zijn stelling is dat Jezus door zijn kruisdood letterlijk in de handen van mensen is gekomen. Dit historisch feit wordt ook bericht door geschiedschrijvers vanuit andere tradities in zijn tijd.

read more