Toine Asselbergs van het parochiebureau

14 december 2020 | Parochielid uitgelicht

Als er iemand is, die al jarenlang meedraait, is dat Toine Asselbergs wel. Toine is 80 jaar en is na een arbeidzaam leven in de oliehandel alweer 20 jaar thuis. Het was pastoor Van der Lucht die hem in 1972 vroeg om kerkmeester in het kerkbestuur te worden. Het kerkbestuur bestond in die tijd uit de pastoor en kerkmeesters. Na een tijdje kreeg Toine een andere bestuursfunctie: hij werd penningmeester.

Na het kerkbestuur kwam het “voorlopig” parochiebestuur en werd iedereen opnieuw benoemd. Hierna kwam het definitieve parochiebestuur en weer moest ieder worden benoemd. In 1996 moest Toine reglementair stoppen en toen na vier jaar zijn opvolger stopte, heeft hij het werk weer op zich genomen bij de parochie O.L. Vrouw van Lourdes. Toen de IPV, die in 1987 opgericht was, in 2003 de Paulusparochie werd, heeft hij daarvan ook het penningmeesterschap op zich genomen. De Paulusparochie was een fusie tussen de geloofsgemeenschappen Heilig Hart van Jezus, Goddelijke Voorzienigheid, Antonius Abt en Onze Lieve Vrouw Van Lourdes. Tenslotte werd in 2008 de Lievevrouweparochie opgericht. Alle financiële zaken werden door deze penningmeester in elkaar geschoven met als resultaat dat in de hele parochie nu één boekhouding is.

Deze boekhouding wordt door Toine één ochtend in de week verzorgd samen met Diny Roozendaal en Frans van Tilborg. Het is ondersteunend werk voor de penningmeester. Toine benadrukt dat het goed is, om deze boekhouding met meerdere personen uit te voeren. Als er iemand uitvalt, kan een ander het altijd overnemen. Sinds de totstandkoming van één parochie is er minder werk omdat er nu slechts één parochie is in plaats van vier geloofsgemeenschappen. In 2014 is Toine gestopt in het parochiebestuur.

In het verleden verrichtte onze boekhouder nog verschillende hand – en spandiensten, zoals het meewerken in de tuin van het parochiecentrum. Als dat nodig is, zorgt hij ook voor het afvoeren van het afval naar de Kragge. Een van zijn grote hobby’s is het fotograferen. Onze pastoor noemt hem onze hoffotograaf. De kerstkaart die alle parochianen mochten ontvangen is door Toine gemaakt. Verder is hij nog penningmeester bij HMR en jaagt hij graag. Dat is een hobby die van opa op vader op zoon is doorgegeven.

Tenslotte vertelt Toine dat hij samen met het bestuur lang bezig is geweest om tot een fusie te komen. Het was een moeilijke beslissing want er heerste een hokjesgeest. Van oudsher is er een kloof tussen binnenstad en zuid en dat is jammer. Het is onchristelijk om te denken dat een ander meer of minder waard is dan jezelf. Gelukkig is die gedachte aan het vervagen en komen we tot de conclusie dat we toch één grote familie zijn. En dat is mooi……

Lucie Venmans

Door

Meer parochianen:

Carin Gillesen in actie

Carin Gillesen in actie

Waarschijnlijk denkt u er niet aan wanneer u een kerkgebouw binnenkomt en gaat zitten om aan een viering deel te nemen. U staat er wellicht ook niet bij stil wanneer u het gebouw verlaat met schone kleren. Dat zijn zaken die zo vanzelfsprekend zijn dat het lijkt of de kerk schoon is en blijft zonder dat er iets aan gedaan wordt. Niets is minder waar, natuurlijk.Regelmatig is een ploeg mannen en vrouwen bezig om uw kerkgebouw schoon te houden. Carin Gillesen vertelt hoe dat in de Lourdeskerk wordt aangepakt.

Robert Chan in actie

Robert Chan in actie

Eén van de vele vrijwilligers die zich wekelijks inzet voor onze parochie is Robert Chan. Robert is 58 jaar geleden in Hong Kong geboren, opgegroeid in New York en kwam op tienjarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland. Hier groeide hij op in de Horeca, maar zag het niet zitten om heel zijn leven hierin te blijven werken.

Cor Withagen in actie

Cor Withagen in actie

We weten allemaal dat ons leven niet eeuwig duurt want eens komt de tijd dat er een einde komt aan ons aards bestaan. Velen kiezen er voor om dit met een kerkelijk afscheid te vieren. Tijdens zo’n uitvaart is het fijn dat alles goed geregeld is en netjes verloopt. Deze keer is onze aandacht voor iemand die hiervoor zorgt: de begrafeniskoster.