Sinterklaaspreek op rijm

door | dec 7, 2020 | Inspiratie | 0 Reacties

Lieve mensen De Advent is in Nederland altijd bijzonder. Gisterenavond en vandaag vieren jullie mijn verjaardag; dus het is geen wonder.

Velen van u zijn druk in de weer
En maken de mooiste surprise keer op keer.
Al met al geeft mijn verjaardag veel bedrijvigheid.
Ik moet u bekennen daarvan heb ik nooit spijt.
Op voorwaarde dat mijn feest
Gevierd wordt in een goede geest.
Dit jaar vieren we door Corona mijn verjaardag anders dan voorheen,
toch komen de pakjes door voordeur en schoorsteen heen.
Ik ben niet ingehaald met grote optochten en spel.
Maar op TV vaak te zien dat wel.
Door mijn feest leren jullie hoopvol uitzien naar
Niemand kijkt hier vreemd van op of vind het raar.
Dat is ook de gedachte van de Advent
Jesaja spreekt ons moed in en troost ons heel attent.
God zal Jeruzalem tot stad van vrede maken
Oorlog en geweld zullen eindelijk staken.
Als een Herder zal God ons leiden.
Hij zal ons hart helemaal verblijden.
Hiernaar hoopvol uitzien en wachten
Kan alleen als we zelf geven onze beste krachten.
Het vraagt om te zijn alert en waakzaam zoals een dienaar voor zijn Heer.
Groot is de vreugde wanneer deze zien elkaar weer.
De gelovige ziet uit naar het moment dat de Mensenzoon komen zal
Hij blijft waakzaam in ieder geval.
Johannes gaat als een bode voor de Heer uit.
Bekeert u en laat u dopen als besluit.
Laat over u stromen het heldere water.
Dopen met de Heilige Geest komt later.
Dat hoort bij de Blijde Boodschap van de Heer
Hij zegt: Kom bij mij in de leer.
Ik verdrijf het duister uit uw hart.
Weg zijn pijn, zorgen, verdriet en smart.
Vol hoop zijn komst verwachten.
Al duurt het nog een aantal dagen en nachten.
Dat is de kerngedachte van de Advent.
Ik dank u allen voor uw inzet en talent!
Velen van u besteden aan het kerkenwerk menig uur
Hopelijk behoudt u allen uw enthousiasme en vuur!
Zo blijft u een echte leerling van Jezus onze Heer
en zien we elkaar het volgend jaar weer.
Met veel waarderende groeten Sinterklaas

Meer interessante berichten:

Veertig jaar oecumenische gespreksgroep

Veertig jaar oecumenische gespreksgroep

De oecumenische gespreksgroep bestaat veertig jaar. Tien keer per jaar komt de groep onder leiding van emeritus pastor Jo Staps samen. Ze lezen boeken op het snijvlak van kerk en samenleving. “Want een boek in je eentje lezen, of samen met anderen, is een hemelsbreed verschil.”

Actie Kerkbalans 2021 heeft vertraging

Actie Kerkbalans 2021 heeft vertraging

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 wordt de Actie Kerkbalans landelijk gehouden. De Lievevrouweparochie bericht u altijd in deze periode. Helaas kan dat dit jaar niet zo zijn.

Week van gebed voor de eenheid

Week van gebed voor de eenheid

Zondag 17 tot en met 24 januari is de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Centraal staat het Bijbelgedeelte Johannes 15 vers 5-9: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’