Adventstijd

Adventstijd

Ieder weekend in de Adventstijd vind je bij de uitgang van de kerk een Adventsprentje. Hierop vind je korte uitleg over één van de projecten van de Adventsactie, die je aandacht, gebed én financiële steun vragen.

Leerling avond over Heiligen en Volksdevoties

Leerling avond over Heiligen en Volksdevoties

Afgelopen donderdag 10 november was de tweede Leerling avond in de Catharinakapel met als onderwerp Heiligen en Volksdevoties. Diaken Anton Janssen vertelde aan een 15-tal toehoorders het eerste half uur van de avond over de vele Heiligen die wij kennen in de katholieke kerk, hoe en waaraan wij hen kunnen herkennen, over pelgrimage en relikwieën.