Op Oudjaar (31 december 2020) vieren we het Hoogfeest Heilige Maria Moeder van God.

door | jan 1, 2021 | Inspiratie | 0 Reacties

Op Oudjaar (31 december 2020) vieren we het Hoogfeest Heilige Maria Moeder van God. Als eerste lezing lezen we uit het boek Numeri (Num. 6, 22-27), als tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten (Gal. 4, 4-7) en uit het evangelie van Lucas (Lc. 2, 16-21).

Maria had een dankbaar geheugen, wordt ons verteld in het evangelie. Ze bewaarde alles in haar hart en overwoog wat zij heeft gehoord. Dat is één verhaal voor vandaag. Het andere verhaal vandaag vertelt ons, dat God de glans van zijn gelaat over ons zal spreiden. In zijn niet aflatend licht mogen wij bijeen zijn. Op dit Hoogfeest van Maria vieren we ook de dag van de vrede. Een wereldvrede die maar niet wil lukken. Moge Maria ons ook daarbij helpen. In de preek zijn er twee voorstellen voor verbetering in ons leven: bewuster gaan leven en de hoop blijven bewaren.

Meer interessante berichten:

Veertig jaar oecumenische gespreksgroep

Veertig jaar oecumenische gespreksgroep

De oecumenische gespreksgroep bestaat veertig jaar. Tien keer per jaar komt de groep onder leiding van emeritus pastor Jo Staps samen. Ze lezen boeken op het snijvlak van kerk en samenleving. “Want een boek in je eentje lezen, of samen met anderen, is een hemelsbreed verschil.”

Actie Kerkbalans 2021 heeft vertraging

Actie Kerkbalans 2021 heeft vertraging

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 wordt de Actie Kerkbalans landelijk gehouden. De Lievevrouweparochie bericht u altijd in deze periode. Helaas kan dat dit jaar niet zo zijn.

Week van gebed voor de eenheid

Week van gebed voor de eenheid

Zondag 17 tot en met 24 januari is de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Centraal staat het Bijbelgedeelte Johannes 15 vers 5-9: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’