Onderwerp van de week

Allerzielen/Allerheiligen: familiefeest

Allerheiligen is het familiefeest van de kerk. We herdenken dan al onze dierbare heiligen. Al die mensen zeggen ons: niet het graf is het einde, maar de gemeenschap met de levende God.

Heiligheid heeft weinig tot niets te maken met menselijke perfectie. Heiligen zijn wel vensters op God, mensen die zijn aanwezigheid uitstraalden in hun leven. Naast de heiligen op de kerkelijke kalender zijn er dus nog ontelbare anonieme heiligen. God verwelkomt alle mensen die leefden vanuit zijn liefde. Dat is de betekenis van verrijzenis, het kernpunt van het geloof: de liefde is sterker dan de dood. Onze overledenen vormen dus samen met de heiligen een gemeenschap rond God.

Op Allerzielen denken we aan onze doden. Onze aandacht gaat dan uit naar diegenen die we zelf gekend hebben, vooral onze familie en vrienden. Daarbij zijn we verdrietig om hun sterven, maar vieren we tegelijk ons geloof dat de dood niet het laatste woord heeft. Verdriet, dankbaarheid en hoop gaan er hand in hand. Het is een mooi gebruik dat families rond Allerheiligen en Allerzielen naar het kerkhof gaan om hun doden te bezoeken en hun graven te verzorgen. Ook aan het columbarium of op de strooiweide kunnen we onze doden gedenken met een bloem of kaars, en een stil gebed.

Het is daarom niet voor niets dat Paus Franciscus Allerheiligen en Allerzielen één groot familiefeest noemt, dat blijvende verbondenheid viert, ook over de dood heen.

Diaken Anton Janssen

R.K.-Lievevrouweparochie

30 oktober 2023

Meer Onderwerpen van de week:

Je wordt door God bemind

Je wordt door God bemind

In de gesprekken met kinderen worden zij soms uitgenodigd om een tijdlijn te tekenen. Het is een visualisering van hun levensweg, met de aanduiding van de voornaamste gebeurtenissen.

Lees meer