Onderwerp van de week

Eén van geloof en één van geest

Dit is het thema van de nationale bedevaart naar Den Briel op 9 juli. We herdenken op deze dag 450 jaar martelaren van Gorkum.

19 priesters en religieuzen werden opgehangen in een turfschuur omdat ze vasthielden aan hun geloof. Hun marteldood is levensgroot uitgeschilderd op doek en hangt in het Vaticaansmuseum. Toen ik oog in oog in Rome voor dit schilderij stond, maakte dat een hele diepe indruk op mij. Tijdens de geschiedenisles op de lagere school had ik al kennisgenomen van hun getuigenis. Zo in Rome 19 martelaren van ons land te zien, was heel bijzonder.

Ik ben me meer in hun leven gaan verdiepen en zoek naar een passende manier op hen te gedenken.
Daarom ga ik naar Den Briel op 9 juli naar de nationale bedevaart en hoop met velen te zijn om op 11 uur de eucharistie te vieren en zo verbondenheid te laten zien met verleden, heden en toekomst.

Ook in Bergen op Zoom zullen we op passende wijze stilstaan bij hun geloofsgetuigenis. Immers in Bergen op Zoom stond een prachtige Martelarenkerk, die afgebroken is. De pastorie is ons huidig parochiecentrum.
Na de feestelijke eucharistieviering om 17 uur in de parochiekerk Onze lieve Vrouw van Lourdes zullen we een martelarenboom planten. De 19 kastanjebomen, die in Den Briel staan zijn eens geschonken door Boomkweker van der Bom van de Basiliekparochie van Oudenbosch.

Om 19 uur is er een feestelijke eucharistieviering in de Gertrudiskerk. Daar zullen we een beeld van ëén van de martelaren zegenen en plaatsen in een speciale kapel. Tevens zal een schilderij uit de gesloten Martelarenkerk van Stampersgat een plaats krijgen in de kerk.
U bent allen van harte welkom.

Moge wij steeds meer groeien in geloof en ons laten bezielen door Gods Heilige Geest.
Vrede en Alle Goeds Pastoor Paul Verbeek

R.K.-Lievevrouweparochie

4 juli 2022

Meer Onderwerpen van de week:

Je wordt door God bemind

Je wordt door God bemind

In de gesprekken met kinderen worden zij soms uitgenodigd om een tijdlijn te tekenen. Het is een visualisering van hun levensweg, met de aanduiding van de voornaamste gebeurtenissen.

Lees meer