Gedicht Pasen

door | apr 2, 2024 | Inspiratie, Nieuws

Parochiaan Elly Palings vond voor Pasen een gedicht van Frits Deubels. Graag delen we de tekst ter inspiratie met jou.
Pasen

Heeft het ons nog iets te zeggen,
‘t feest van de verrijzenis,
nu, tweeduizend jaren later,
waarin veel veranderd is,
waar het ongeloof, de twijfel
over heel de wereld gaat
en de echtheid van dit wonder
soms zelfs ter discussie staat?

Wat heeft ons dit feest te leren
nu er werelden vergaan
en naast onze Triomfator
ook ‘t geweld is opgestaan?
Is Hij soms voor niets verrezen,
die verwon het kille graf
en ons door Zijn zegevieren
een verheven toekomst gaf?

Neen, rol weg de steen der twijfel
die je ziel gevangen heeft
en sta op uit ‘t bange duister.
Jezus, jouw Verlosser leeft!
Laat als vlammend teken lichten
in je diepste levensstrijd
‘t woord: “Ik leef en gij zúlt leven!”
Dat geldt nu en voor altijd!

Frits Deubel, gepubliceerd op geestelijkegedichten.nl

Meer inspiratie:

Reliek van Bernadette komt naar Bergen op Zoom

Reliek van Bernadette komt naar Bergen op Zoom

Een schrijn met een reliek van de Heilige Bernadette Soubirous komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en doet dan veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. De reliek is op dinsdag 23 april in de OLV van Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Zo kan iedereen die niet naar het heiligdom in Zuid-Frankrijk kan gaan, de genaden van Lourdes hier beleven.

Lees meer
Boekjes over Bernadette voor kinderen

Boekjes over Bernadette voor kinderen

Dinsdag 23 april komt een reliek van Bernadette naar Bergen op Zoom. Die hele dag is er van alles te doen in de OLV van Lourdeskerk. Er zijn vieringen en we lopen een tocht rond de kerk met kaarsjes. Er zijn twee boekjes voor kinderen, met het verhaal van Bernadette. Je kunt de boekjes downloaden, of dit weekend meenemen uit één van onze kerken.

Lees meer
Pasen gebeurt

Pasen gebeurt

Pasen gebeurt nog steeds, ook al is het Hoogfeest al achter de rug. In de paastijd brengt een tekst van Caritas van Houdt ons bij het geloof in de Opstanding.

Lees meer