Noveen tot Titus Brandsma

door | mei 1, 2024 | Inspiratie, Nieuws | 0 Reacties

Vanaf maandag 6 mei 2024 bidden we in onze parochie de Noveen tot de heilige Pater Titus Brandsma. We bidden de novenen voor vrede tussen Israël en Gaza, tussen Oekraïne en Rusland en voor vrede in alle oorlogsgebieden en geweldsconflicten op de wereld. Ook uw persoonlijke intenties kunt u voorleggen aan de heilige Pater Titus Brandsma. Deze Noveen is een uitgave van de Stichting Vrienden van Pater Titus Brandsma en onze parochie heeft toestemming om deze te gebruiken. De Noveen kan - zoals gebruikelijk - hier worden gedownload of in druk worden opgehaald in het Parochiecentrum.

Voor meer informatie over de heilige pater Titus Brandsma bezoek de websites www.titusbrandsmamemorial.nl en/of www.titusbrandsmavrienden.nl.
Op onze website kun je ook meer informatie vinden over pater Titus Brandsma.
Pater Titus Brandsma sprak zich in Nederland openlijk uit tegen de nazi’s. Hij stierf in 1942 in het concentratiekamp Dachau.

Pater Titus Brandsma

Jeugd
Anno Sjoerd Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in het dorpje Oegeklooster in Friesland. Op 17-jarige leeftijd trad hij in bij de Orde der Karmelieten en ontving hij de kloosternaam Titus.

Filosoof
Na zijn priesterwijding in 1905 werd pater Titus door zijn orde naar Rome gestuurd om er filosofie te studeren. Zijn doctoraat haalde hij in 1909. Teruggekomen in Nederland werd hij benoemd tot docent wijsbegeerte aan het karmelitaans filosoficum in Oss. In 1923 werd hij hoogleraar filosofie en geschiedenis der Nederlandse mystiek aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen.

Nieuw heidendom
Naast zijn academische werk, ontwikkelde pater Titus zich als journalist en bestuurder van tal van culturele en intellectuele verenigingen. In de dertiger jaren schreef en preekte hij over de gevaren van het nieuwe heidendom, zoals hij het nationaal-socialisme en het fascisme placht aan te duiden.

Anti-NSB
In 1941 werd Titus door aartsbisschop De Jong van Utrecht aangesteld om de belangen van het katholiek middelbaar onderwijs en de katholieke pers te verdedigen. Hij stelde richtlijnen op waarin het katholieke tijdschriften verboden werd advertenties van de NSB te plaatsen.

Arrestatie
De Gestapo arresteerde hem in Nijmegen op 19 januari 1942. Via Arnhem kwam hij terecht in de Polizeigefängnis te Scheveningen. Daar stelde hij een strak gebeds- en werkschema voor zichzelf op. Hij zou zich in zijn cel meer karmeliet te hebben gevoeld dan ooit.

Sint Teresia van Avila
In Scheveningen schreef hij een biografie van de grote karmelietes Sint Teresia van Avila (1515-1582) en het mystieke gedicht O Jezus als ik U aanschouw.

Dachau
Titus werd na enige tijd overgeplaatst naar het concentratiekamp Amersfoort om uiteindelijk via Kleef te belanden in Dachau. Daar kwam hij, al sterk verzwakt, op 26 juli 1942 door een dodelijke injectie om het leven.

Zalig en heilig verklaard
Pater Titus Brandsma stond zijn hele leven bekend als een beminnelijke, geduldige en moedige man. Hij stierf als martelaar, omdat hij streed voor het Evangelie en voor de vrijheid van de Kerk, zo getuigden tijdgenoten bij zijn zaligverklaringsproces. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem op 3 november 1985 zalig. Op zondag 15 mei 2022 heeft paus Franciscus Titus Brandsma heilig verklaard.

Zijn liturgische feestdag in de Nederlandse kerkprovincie is 27 juli.

Gedachteniskerk
In Nijmegen werd de voormalige Jozefkerk aan het Keizer Karelplein in maart 2004 omgedoopt tot Titus Brandsma Gedachteniskerk. Dit bedehuis is een open kloosterkerk, toevertrouwd aan de Nederlandse Provincie van de Karmelieten.

Meer inspiratie:

Avond over voortgang missionaire parochie

Avond over voortgang missionaire parochie

Het bisdom Breda houdt op woensdag 3 juli een avondbijeenkomst in Steenbergen, over de voortgang van de Missionaire Parochie. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen in onze pastorale zone “Brabantse Wal”. Naast parochiebestuurders en pastorale beroepskrachten zijn alle vrijwillige medewerkers en geïnteresseerde gelovigen van harte welkom.

Lees meer
Hoop voor de parochie

Hoop voor de parochie

Pastor Fredi Hagedoorn bezocht afgelopen week een conferentie over parochievernieuwing in Harrogate. In dit stadje, midden tussen de Engelse glooiende heuvels, kwamen 900 deelnemers uit 19 landen bijeen. De Catholic Parish Summit draait om een nieuwe visie voor je parochie en hoe je die kan uitwerken.

Lees meer
Noveen: “Een nieuwe Belofte”

Noveen: “Een nieuwe Belofte”

Met ingang van donderdag 20 juni 2024 wordt de Noveen “Een nieuwe Belofte” gebeden in onze parochie. Deze noveen heeft een looptijd van 12 dagen tot en met woensdag 3 juli 2024. We bidden deze noveen voor vrede op de wereld – speciaal in Oekraïne en Rusland, Gaza en Israël, in Soedan en in Myanmar – maar ook in alle landen en streken met geweldsconflicten.

Lees meer