Paulusnoveen

door | jun 30, 2021 | Inspiratie, Nieuws | 0 Reacties

Met ingang van zaterdag 3 juli 2021 bidden we de Paulusnoveen, die door de toenmalige bisschop van Breda mgr. Van den Hende is samengesteld.
De heilige Paulus en de heilige Petrus

De heilige Paulus is samen met de heilige Petrus één van de kopstukken van de Kerk. Beiden worden dan ook op dezelfde dag gevierd: 29 juni. Paulus heeft zoveel gereisd in dienst van het evangelie, dat hij de eretitel van ‘De Apostel’ heeft meegekregen. Hij heeft in vele brieven de theologie van de Kerk beschreven. De uitleg die hij gaf, heeft mede bijgedragen aan de groei van de Kerk.

Een vurige, wetgetrouwe jood

Toch heeft hij Jezus niet persoonlijk gekend. Pas na diens heengaan heeft hij zich bij zijn leerlingen gevoegd. Dat ging niet vanzelf. Paulus kwam uit Tarsis en moet als jongen reeds naar Jeruzalem zijn verhuisd. Hij had nog als leerling aan de voeten gezeten van de beroemde leermeester Gamaliël. Zo was hij uitgegroeid tot een vurige, wetgetrouwe jood, die niets moest hebben van de vrijzinnige sekte van Jezus van Nazareth.

De Joodse overheden

We horen voor het eerst van hem, als Stefanus, de diaken, op last van de Joodse overheden wordt gestenigd. Dan leggen de beulen hun mantels neer aan de voeten van Saulus. Hem was er dan ook alles aan gelegen om ze uit te roeien. Daartoe had hij zelfs volmachten gekregen van de Hoge Raad te Jeruzalem. Ze gaven hem het recht om huizen van verdachten binnen te dringen en te controleren of er geen volgelingen van Jezus woonden.

Meer inspiratie:

Noveen tot Titus Brandsma

Noveen tot Titus Brandsma

Vanaf woensdag 21 juli bidden we in onze parochie de Noveen tot Titus Brandsma. Deze Noveen is een uitgave van de Stichting Vrienden van Titus Brandsma en onze parochie heeft toestemming om deze te gebruiken. De Noveen kan – zoals gebruikelijk – hier worden gedownload of in druk worden opgehaald in het Parochiecentrum.

Lees meer
De Noveen ter ere van de Martelaren van Gorcum

De Noveen ter ere van de Martelaren van Gorcum

Met ingang van maandag 12 juli bidden we de Noveen ter ere van de Martelaren van Gorcum. Je kunt deze Noveen downloaden van deze website of een gedrukt exemplaar ophalen bij het Parochiecentrum. De negentien heilige Martelaren van Gorcum werden op 9 juli 1572 door Watergeuzen opgehangen in een oude turfschuur nabij Den Briel. Ze werden vervolgd vanwege hun rooms-katholieke geloofsovertuiging.

Lees meer