Middaggebed: midden op de dag een moment voor God

door | apr 2, 2024 | Inspiratie, Nieuws

Het pastoraal team gaat in samenwerking met de protestantse gemeente Bergen op Zoom twee keer per maand een middaggebed verzorgen op woensdag. Eén keer per maand is er een oecumenisch middaggebed. Het andere middaggebed is met Uitstelling van het Allerheiligste. Het eerste gebed is op woensdag 10 april om 12.15 uur in de Sacramentskapel.

Bij het pastoraal team en bij de dominees leefde al langer het verlangen om het middaggebed meer vorm te geven. Midden op de dag een moment voor God doet ons beseffen van waaruit we leven. We hebben goed gekeken naar de mogelijkheden en komen nu dus uit op twee gebeden per maand. Het oecumenisch middaggebed is iedere tweede woensdag van de maand en wordt door de dominees van de Ontmoetingskerk en de pastores van de Lievevrouweparochie afwisselend geleid. Dit start op 10 april.

De vierde woensdag van de maand is er gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding. Dan is er bij het middaggebed Uitstelling van het Allerheiligste, verzorgd door iemand van het pastoraal team. De eerste datum hiervoor is woensdag 24 april.

Welkom om te bidden

Het middaggebed start telkens om 12.15 uur op de genoemde woensdagen in de Sacramentskapel. Dit is de kapel in de St.-Gertrudiskerk, onder de toren. De gebruikte ingang is die aan de Grote Markt. We hopen dat velen van jullie zullen aansluiten bij het gebed.

Meer inspiratie:

Reliek van Bernadette komt naar Bergen op Zoom

Reliek van Bernadette komt naar Bergen op Zoom

Een schrijn met een reliek van de Heilige Bernadette Soubirous komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en doet dan veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. De reliek is op dinsdag 23 april in de OLV van Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Zo kan iedereen die niet naar het heiligdom in Zuid-Frankrijk kan gaan, de genaden van Lourdes hier beleven.

Lees meer
Boekjes over Bernadette voor kinderen

Boekjes over Bernadette voor kinderen

Dinsdag 23 april komt een reliek van Bernadette naar Bergen op Zoom. Die hele dag is er van alles te doen in de OLV van Lourdeskerk. Er zijn vieringen en we lopen een tocht rond de kerk met kaarsjes. Er zijn twee boekjes voor kinderen, met het verhaal van Bernadette. Je kunt de boekjes downloaden, of dit weekend meenemen uit één van onze kerken.

Lees meer
Pasen gebeurt

Pasen gebeurt

Pasen gebeurt nog steeds, ook al is het Hoogfeest al achter de rug. In de paastijd brengt een tekst van Caritas van Houdt ons bij het geloof in de Opstanding.

Lees meer