Vier koren luisteren de mis op

door | apr 10, 2024 | Nieuws

Op zaterdag 13 april zingen vier koren uit de regio in de mis van 17.00 uur in de OLV van Lourdeskerk. Onder het thema verbinden zijn de koorleden die middag al bij elkaar, om elkaar te leren kennen en de muziek in te studeren.

Het idee voor de viering ontstond al voor de coronatijd: samen zingen met verschillende koren in de regio in een mis. Toen één van de koorleden uit Lepelstraat met het koor graag een concert wilde geven, stelde organist Hans Dogge een korenmiddag voor. Het Kerkkoor OLV van Lourdes, SamenZangKoor, het Antoniuskoor uit Lepelstraat en de Sintekrijnscantorij uit Halsteren gingen op de uitnodiging in. De bedoeling is dat de koren zich zaterdagmiddag al aan elkaar voorstellen. Ieder zal in de mis van 17.00 uur een vast gezang en een lied ten gehore brengen. Deze laten zij ’s middags al aan elkaar horen. De andere delen van de viering, zoals het openings- en slotlied zullen de vier koren gezamenlijk zingen. Zij studeren dit in onder de bezielende leiding van Nadia Rutkovska en worden begeleid op het orgel door Hans Dogge. De gezamenlijke repetitie begint om 13.00 uur en duurt tot 15.45 uur. Wie wil, kan al komen luisteren.

Verbinding

De middag en de viering staan in het teken van verbinding. Ieder koorlid is gevraagd om twee mensen uit te nodigen voor de viering. Bij deze ben jij ook van harte uitgenodigd om naar de mis te komen op 13 april om 17.00 uur in de OLV van Lourdeskerk! Na de viering is er een ontmoeting met koffie en thee.

Meer interessante berichten:

Reliek van Bernadette komt naar Bergen op Zoom

Reliek van Bernadette komt naar Bergen op Zoom

Een schrijn met een reliek van de Heilige Bernadette Soubirous komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en doet dan veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. De reliek is op dinsdag 23 april in de OLV van Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Zo kan iedereen die niet naar het heiligdom in Zuid-Frankrijk kan gaan, de genaden van Lourdes hier beleven.

Lees meer
Uitnodiging 30-jarig priesterjubileum pastoor Paul Verbeek

Uitnodiging 30-jarig priesterjubileum pastoor Paul Verbeek

Op dinsdag 23 april is het dertig jaar geleden dat pastoor Paul Verbeek priester werd gewijd. Op de dag van zijn jubileum is de reliek van Bernadette in onze parochie! Het parochiebestuur en pastoraal team nodigen je uit voor een speciale eucharistieviering, de lichtprocessie en het felicitatiemoment.

Lees meer