Vormsel in teken van de heilige Geest

door | jan 18, 2023 | Kinderen, Nieuws | 0 Reacties

Zaterdag 14 januari vierden we het sacrament van het Vormsel met elf vormelingen. Vicaris Wiel Wiertz was de vormheer. Hij zalfde hen met chrisma in een goedgevulde kerk.

Vicaris Wiel Wiertz legde in zijn homilie de werking van het Vormsel nog eens uit. Dankzij de doop hoor je bij de gemeenschap van de kerk. Dankzij je Eerste Heilige Communie neem je voor het eerst deel aan de maaltijd van de Heer, Jezus komt bij jou. In het Vormsel ontvang je de heilige Geest, om je geloof, je vriendschap met Jezus, uit te dragen in de wereld. Je krijgt de opdracht om overal te laten zien dat we vrienden en vriendinnen van Jezus zijn. De vicaris riep alle aanwezigen op om voor de vormelingen en hun opdracht te bidden.

Voorbereiding

De elf vormelingen hadden zich vanaf september goed voorbereid op hun grote dag. Ze hoorden over de doop van Jezus en over de grote liefde van God voor Zijn Zoon. Die liefde mogen zij ook in hun leven ervaren. Ze maakten hun eigen geloofsbelijdenis. Ze dachten na over hoe zij hun steentje bijdragen aan een betere wereld door anderen te helpen. In december liepen ze één voor één een route door de kerk, terwijl ze nadachten over hun eigen keuze om gevormd te worden. Ten slotte maakten ze met hun ouders een Weergoedmaakviering mee. Daarin zeiden ze sorry tegen God voor hun fouten en tekortkomingen.

Heilig Vormsel

In de viering hadden alle vormelingen een rol. Ze heetten de vicaris welkom en lazen verschillende teksten in de viering voor. Samen baden ze om de gaven van de heilige Geest. En hardop hernieuwden ze de doopbeloften, die hun ouders bij hun doopsel voor hen hadden uitgesproken. De vicaris legde hen één voor één de handen op en diende het Vormsel toe. Daarbij zalfde hij met chrisma het voorhoofd en zei: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. Na de communie speelde vormeling Loris Dubbeld op het Ibach orgel.

Alle vormelingen ontvingen een kleine kopie van de Pinkstericoon, als aandenken aan deze bijzondere dag. In maart is er nog een terugkomdag voor alle vormelingen. Intussen zijn zij van harte welkom bij de activiteiten van tienergroep On the Move, waar ze nu deel van mogen uitmaken.

Nogmaals dank aan al degenen die de viering mee mogelijk hebben gemaakt. Fijn dat vele parochianen naar de kerk zijn gekomen, om mee te vieren.
Foto’s: Dominika van Rij

Meer interessante berichten:

Actie Kerkbalans in volle gang

Actie Kerkbalans in volle gang

Actie Kerkbalans is in volle gang. De brief met de oproep om een financiële bijdrage te doen aan de Lievevrouweparochie heb je als het goed is al binnen. Met jouw steun maak je de kerk van morgen mogelijk. Doe je ook mee?

Lees meer
Herdenking Watersnoodramp

Herdenking Watersnoodramp

Op 1 februari wordt in de kerken van Lepelstraat en Halsteren de Watersnoodramp herdacht. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 verdronken in Halsteren 63 mensen en in Lepelstraat 15 mensen.

Lees meer