Onderwerp van de week

Zijn ook wij de leerlingen op weg naar Emmaüs?

Zullen en kunnen wij Hem herkennen?

Ze herkenden Hem bij het breken van het brood.
Toen gingen hun de ogen open.
In het simpele gebaar van brood breken wordt Hij herkend.
Gebroken brood wordt teken van Hem,
die de lichamelijke dood overwonnen heeft.

Gebroken brood wordt zo een schakel tussen hemel en aarde.
Gebroken brood wordt Heilig Sacrament.
Als we brood breken in Zijn Naam stellen we Hem present.
Op deze wijze mogen we de verrezen Heer
Levend in ons midden weten.
Hij maakt zichzelf zo kwetsbaar als gebroken brood.
Zo wordt Hij deelgenoot van ons broos bestaan.
Ze herkenden Hem bij het breken van het brood.
Toen gingen hun de ogen open.

Moge ook onze ogen opengaan en Hem blijven herkennen!
Gezegende Paastijd!
Uw pastoor Paul Verbeek

R.K.-Lievevrouweparochie

2 april 2024

Meer Onderwerpen van de week:

De ezel zijn

De ezel zijn

Wie kent het lied niet van Kinderen voor kinderen, over het kind dat de ezel mag zijn (‘Ik mag dit jaar de ezel zijn’).

Lees meer