Zingen met Beloken Pasen

door | apr 3, 2024 | Inspiratie, Nieuws

Voor het derde jaar op een rij zingt het Kerkkoor OLV van Lourdes in de TV mis op de eerste zondag na Pasen. Deze zondag heet Beloken Pasen. Koorlid en bestuurslid Astrid Halfhide zocht de betekenis van deze naam uit en ook, wat we dan vieren.

Beloken Pasen markeert het einde van het paasoctaaf, de periode van acht dagen die begint op Paaszondag en eindigt op de zondag erna, ook wel de Tweede Zondag van Pasen genoemd. Het woord “beloken” komt van het Middelnederlandse woord ‘beluiken’, wat ‘afsluiten’ of ‘besluiten’ betekent. Beloken Pasen sluit dus de feestelijke Paasweek af, waarin de Kerk de Verrijzenis van Jezus Christus viert.

Goddelijke Barmhartigheid

Deze dag heeft door de eeuwen heen verschillende spirituele accenten en tradities gekend. In de hedendaagse kerk wordt Beloken Pasen ook geassocieerd met de Goddelijke Barmhartigheid, een devotie die zich richt op het vertrouwen in de oneindige barmhartigheid van God, zoals geopenbaard door Jezus Christus. Deze associatie werd versterkt door Paus Johannes Paulus II, die de zondag na Pasen de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid noemde, geïnspireerd door de visioenen van de Poolse heilige zuster Faustina Kowalska.

Hymne

In de viering zal het Kerkkoor de hymne zingen, “Misericordes sicut Pater”, die door onze voormalige dirigent Wim Donders† speciaal voor ons Kerkkoor is vertaald naar het Nederlands. De hymne is gekozen als het officiële lied voor het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid in 2016. Het lied nodigt de gelovigen uit om barmhartigheid te ontvangen en te geven, in overeenstemming met het motto van het Heilige Jaar: “Barmhartig zoals de Vader”. De hymne benadrukt de roeping van alle christenen om getuigen van barmhartigheid te zijn, door zowel de spirituele als de lichamelijke werken van barmhartigheid te beoefenen.
Luister hier naar de oorspronkelijke hymne.

Dit artikel is een ingekorte versie van de bijdrage van Astrid Halfhide in Koorcontact, het blad voor koorleden van Kerkkoor OLV van Lourdes.

Meer inspiratie:

Reliek van Bernadette komt naar Bergen op Zoom

Reliek van Bernadette komt naar Bergen op Zoom

Een schrijn met een reliek van de Heilige Bernadette Soubirous komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en doet dan veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. De reliek is op dinsdag 23 april in de OLV van Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Zo kan iedereen die niet naar het heiligdom in Zuid-Frankrijk kan gaan, de genaden van Lourdes hier beleven.

Lees meer
Boekjes over Bernadette voor kinderen

Boekjes over Bernadette voor kinderen

Dinsdag 23 april komt een reliek van Bernadette naar Bergen op Zoom. Die hele dag is er van alles te doen in de OLV van Lourdeskerk. Er zijn vieringen en we lopen een tocht rond de kerk met kaarsjes. Er zijn twee boekjes voor kinderen, met het verhaal van Bernadette. Je kunt de boekjes downloaden, of dit weekend meenemen uit één van onze kerken.

Lees meer
Pasen gebeurt

Pasen gebeurt

Pasen gebeurt nog steeds, ook al is het Hoogfeest al achter de rug. In de paastijd brengt een tekst van Caritas van Houdt ons bij het geloof in de Opstanding.

Lees meer