Gedachtenis ‘Maria, Moeder van de Kerk’

door | mei 25, 2021 | Inspiratie | 0 Reacties

Sinds 2018 staat door een besluit van paus Franciscus de ‘Gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk’ op de universele kalender van de Latijnse Kerk. Deze liturgische gedachtenis is verplicht en wordt gevierd op de maandag na Pinksteren.
Moeder van de Kerk

Maria kreeg tijdens het Tweede Vaticaans Concilie door paus Paulus VI de titel ‘Moeder van de Kerk’. De leer van haar moederschap wordt uitgelegd in het achtste hoofdstuk van de dogmatische constitutie Lumen gentium, het conciliedocument dat handelt over de Kerk.

De instelling van de nieuwe gedachtenis geschiedde door middel van een decreet van paus Franciscus, gedateerd op 11 februari 2018, de 160ste verjaardag van de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. De allereerste keer dat de gedachtenis werd gehouden was op maandag 21 mei 2018.

De reden dat is gekozen voor de maandag na Pinksteren is omdat Pinksteren wordt beschouwd als de geboortedag van de Kerk. Maria werd moeder van de Zoon door de Heilige Geest. Die Geest werd op het eerste joodse pinksterfeest na de Verrijzenis vaardig over de volgelingen van de ten hemel opgevaren Zoon.

Maria, Moeder van de Kerk

O Moedermaagd, die zalig zijt,
en dochter van uw Zoon, alleen;
door God bestemd van eeuwigheid,
gij, nederig en hoog als geen.

Van eeuwigheid heeft God u
als het einddoel van zijn plan bestemd.
Gij geeft de menselijke natuur
zijn grootste eer en waardigheid.

Geadeld hebt gij onze staat
van mensen, in zo hoge graad
dat het de Schepper heeft behaagd
te worden wat Hij had gemaakt.

Een vuur ontbrandde in uw schoot:
de liefde met haar warme gloed,
die ons tot eeuwige vrede noodt
en deze bloem ontluiken doet.

Aan die uit u geboren is,
aan Vader, Geest zij lof gewijd.
Omdat gij Christus hebt gediend
zijt gij de Moeder van de Kerk.

Naar: Hymne, Getijdenboek, Zeist/Brussel, 1990, p. 1571.

Meer inspiratie:

Noveen tot de heilige Antonius van Padua

Noveen tot de heilige Antonius van Padua

Met ingang van zaterdag 12 juni bidden we in onze parochie de Noveen tot de heilige Antonius van Padua. We bidden deze serie van novenen om zo snel mogelijk verlost te worden van de corona pandemie.

Lees meer
Veiligheid en bescherming

Veiligheid en bescherming

Afgelopen weekend was in de St.-Gertrudiskerk het vierde tafereel uit de Maria Ommegang te zien. Christoffel draagt Jezus over het water.

Lees meer
Noveen tot het heilig Hart van Jezus

Noveen tot het heilig Hart van Jezus

Vanaf donderdag 3 juni bidden we in onze parochie de Noveen tot het heilig Hart van Jezus. Aan de verering van het heilig Hart van Jezus ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde.

Lees meer