Verdieping thema Vredesweek

door | sep 14, 2021 | Inspiratie, Nieuws | 0 Reacties

Van 18 t/m 26 september, is de nationale Vredesweek. De week gaat dit jaar over ‘inclusief samenleven’, met als motto ‘Wat doe jij in vredesnaam?’ In dit artikel staan we stil bij dit thema.

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

Niet uitsluiten

Daarbij gaat het in deze Vredesweek om het vermogen elke gedachte van uitsluiting ten aanzien van welk medemens ook, vroeg te herkennen en tegen te gaan. Uitsluiting begint sluipend met een wij-zij-denken en een ‘wij zijn beter’. Daar waar je jezelf niet meer in de ander herkent, begint de ellende. Het ontwricht de samenleving, laat diepe wonden na en trekt een wissel op de toekomst. Allesbepalend is daarom hoe en waarmee jij jouw mens- en wereldbeeld voedt.

Je stem laten horen

Ook in Nederland zijn er nog steeds veel mensen die dagelijks met racisme te maken hebben. Durven we op te staan, onze stem te laten horen? Durf ik nog te zeggen waar het op staat? Dat vereist moed want het kan heel lastig en spannend zijn om je uit te spreken en soms sta je dan alleen. Mensen zijn gelijkwaardig ongeacht afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur of geslacht. Als ik mijn geloof in die gelijkwaardigheid in de praktijk breng, krijgt solidariteit handen en voeten.

Naast elkaar staan

Als ik verantwoordelijkheid neem voor inclusiviteit, komt dat gevoel van binnenuit. Het zet aan tot aandachtig leven: door met vriendschap en compassie ruimhartig te investeren in verhoudingen die standhouden, duurzaam zijn. Door, soms tegen de verdrukking in, betrouwbaar te zijn. Door in verdrietige of teleurstellende situaties een verbindend geluid te laten horen. Door niet tegenover elkaar, maar naast elkaar te gaan staan.

In Bergen op Zoom is er in de Vredesweek op vrijdag 24 september een Vredeswandeling en op dinsdag, donderdag en vrijdag bidden we voor de vrede tijdens het middaggebed in de Sacramentskapel van de St.-Gertrudiskerk. Lees meer over deze activiteiten op: www.lievevrouweparochie.nl/nieuws/vredeswandeling-in-de-vredesweek/

Meer inspiratie:

Noveen tot Sint Franciscus van Assisi

Noveen tot Sint Franciscus van Assisi

Met ingang van zaterdag 27 november 2021 bidden we in de parochie de Noveen tot Sint Franciscus van Assisi. Deze Noveen kan worden gedownload op onze website en worden verkregen in gedrukt formaat bij ons Parochiecentrum.

Lees meer
Adventstijd

Adventstijd

Ieder weekend in de Adventstijd vindt u bij de uitgang van de kerk een Adventsprentje. Hierop vindt u korte uitleg over een van de projecten van de Adventsactie, die uw aandacht, gebed én financiële steun vragen.
(werkgroep NoordZuid)

Lees meer