SENIOREN

Er zijn verschillende activiteiten die speciaal gericht zijn op senioren.

 

1. Ontmoetingsmiddagen
In de dagen vóór Kerstmis en Pasen worden op twee plaatsen in de parochie ontmoetingsmiddagen georganiseerd, ook wel 55+ middagen genoemd. Vóór Kerstmis is dit in de Ontmoetingskerk op dinsdag 11 december 14.30 uur en in het Steunpunt voor ouderen aan het Zonneplein op woensdag 12 december 14.00 uur. Naast gezelligheid hebben deze bijeenkomsten ook een bezinnend karakter. Op dinsdag 9 oktober is er om 14.00 uur een seniorenmiddag in de grot van de parochiekerk OLV van Lourdes met als thema: Paus Johannes 23ste.
Contactpersonen: Tilly Meijer, Telefoon: 06-55330434, Email: tilly.meijer@planet.nl
Josta van Dijk, Telefoon: 0164-242795, Email: jostavandijk@gmail.com

2. Gespreksgroep 50+
Op verschillende momenten worden gespreksbijeenkomsten georganiseerd voor senioren. Geloofsvragen – ons voorgehouden door de kerk of meegekregen vanuit onze opvoeding – worden besproken. Het kunnen eenmalige bijeenkomsten zijn met een gastspreker rond één bepaald thema of meerdere bijeenkomsten aan de hand van een boek. De bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd.
Contactpersoon: Ton de Mooij, Telefoon: 0164-238737; Email: tondemooij@gmail.com
Vanuit het pastoraal team: diaken Jan Foesenek.

3 H. Communie thuis
Parochianen die niet naar de weekendviering kunnen komen en daarom graag de communie thuis willen ontvangen, kunnen dit kenbaar maken aan de pastor of het Parochiebureau. In onderling overleg kan er dan voor gezorgd worden dat één van de pastors of een vrijwilliger elke maand de H. Communie thuis komt brengen. Ook kunnen familie of kennissen de communie vanuit de weekendviering meenemen. Hierover wel graag even overleg met één van de leden van het pastoraal team over de manier waarop dit het beste kan gebeuren.
Aanmelden: Parochiebureau Telefoon: 0164-233574, Email: info@lievevrouweparochie.nl.

4. Busreizen voor senioren
Jaarlijks wordt in de maand juni een gezellig dagje uit georganiseerd voor senioren naar een bestemming in de regio. De parochie neemt ook deel aan verschillende bedevaarten: naar Beauraing (22 – 23 – 24 juni 2019), naar Kevelaer (18 en 20 augustus 2019) en naar Banneux (5 – 9 oktober 2018 en 10 – 14 mei 2019).

5. Contacten met BAS
Het pastoraal team hecht veel waarde aan de contacten met BAS (Bergse Actieve Senioren), de vroegere KBO. Op verzoek van BAS hebben wij een ondersteunende inbreng in hun vereniging. Onder meer in het voorgaan in vieringen, contacten met de commissie lief en leed en persoonlijke gesprekken met leden indien dit wordt gevraagd. Ook verzorgen wij enkele keren per jaar een bezinningsmoment voor het magazine BAS NU en wordt gerichte informatie vanuit de parochie aangeleverd. Contactpersoon: diaken Jan Foesenek.