Dierendag: het feest van Franciscus

Dierendag: het feest van Franciscus

Op 4 oktober wordt Werelddierendag gevierd. Het is de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226). Hij heeft de kloosterorde van de Franciscanen gesticht, die nog steeds bestaat. Franciscus hield van de natuur. Er wordt gezegd dat hij met dieren kon spreken.

Bisdom Breda start geloofscursus over de Bijbel

Bisdom Breda start geloofscursus over de Bijbel

Op donderdag 5 oktober 2023 start het bisdom Breda met een geloofscursus over de Bijbel. Met de geloofscursus hoopt het bisdom Breda tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. De cursus is laagdrempelig en voorkennis is niet vereist.